Volume 8, Issue 4

December 2002
(1) Abdominal Radiology - Review, (2) Abdominal Radiology - Case Report, (2) Musculoskeletal Radiology - Review 2016, (1) Editorial, (1) Neuroradiology - Original Article, (2) Neuroradiology - Case Report 2016, (1) Head and Neck Radiology - Original Article, (1) Thoracic Radiology - Original Article 2016, (2) Breast Radiology - Original Article, (1) Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016, (1) Cardiovascular Radiology - Original Article, (1) Cardiovascular Radiology - Case Report 2016, (3) Interventional Radiology - Original Article, (1) Interventional Radiology - Case Report 2016, (1) Pediatric Radiology - Original Article, (2) Pediatric Radiology - Case Report, (2) General Radiology - Review

Cover

Cover Page


Editorial

Uluslararası tıp dergileri dizinlerine girmek
 • Üstün Aydıngöz
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 459-461

Neuroradiology - Original Article

Şizofrenide kullanılan nöroleptik ilaçların serebral bazal gangliyonlar üzerindeki etkisinin MRG ile kantitatif değerlendirilmesi
 • Murat Akfırat
 • Hüseyin Özdemir
 • Ömer Deniz
 • Mutlu Cihangiroğlu
 • Hasan Baki Altınsoy
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 463-467

Neuroradiology - Case Report 2016

Travmatik servikal radikülopatilerde dural yırtık ve meningosel gelişiminin MRG ile değerlendirilmesi
 • İ. Özcan Ertürk
 • Nüvit Şener
 • Münire Kılınç
 • Barış Diren
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 468-470
İzole spinal nöroBehçet hastalığı: MRG bulguları
 • Sinan Çakırer
 • Hülya Değirmenci
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 471-473

Head and Neck Radiology - Original Article

Doğumsal sensorinöral işitme kaybında YRBT’nin tanı değeri
 • Mahmut Kebapçı
 • Ragıp Özkan
 • Baki Adapınar
 • Tamer Kaya
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 474-480

Thoracic Radiology - Original Article 2016

Sistemik lupus eritematozus: YRBT bulguları
 • Meriç Tüzün
 • Hüseyin Aydın
 • Göksel Keskin
 • Sadık Ardıç
 • Aslan Akın
 • Alper Dilli
 • Ümit Yaşar Ayaz
 • Halil Dönmez
 • Meltem Güvercinci
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 481-486

Breast Radiology - Original Article

İşaretleme biyopsisi ile değerlendirilen 550 nonpalpabl meme lezyonunun retrospektif analizi
 • Işıl Günhan Bilgen
 • Ayşenur Memiş
 • Esin Emin Üstün
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 487-495
Dinamik MR-mamografi ile tümör anjiyogenezinin değerlendirilmesi
 • Nermin Tunçbilek
 • Ercüment Ünlü
 • Hakkı Muammer Karakaş
 • Bilge Çakır
 • Filiz Özyılmaz
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 496-501

Abdominal Radiology - Review

Manyetik rezonans enteroklizis
 • Emir Şilit
 • Hakan Mutlu
 • C. Çınar Başekim
 • Eşref Kızılkaya
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 502-505

Abdominal Radiology - Case Report

Konjenital kistik adenomatoid malformasyonda prenatal ultrasonografik tanı
 • Mahmut Kacar
 • Dilek Ünlübay
 • Selma Uysal
 • Didem Oruç Cömert
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 506-509
Polispleni sendromunda radyolojik bulgular
 • Ali Ahmetoğlu
 • Polat Koşucu
 • Ahmet Sarı
 • Halit Reşit Gümele
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 510-512

Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016

Patellar tendon kullanılarak yapılan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarının MRG ile değerlendirilmesi
 • Kutsi Köseoğlu
 • Mehmet Argın
 • Ayşenur Memiş
 • Remide Arkun
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 513-517

Musculoskeletal Radiology - Review 2016

Ayak ve ayak bileğinde MRG uygulamaları
 • Ayşegül Memiş
 • Remide Arkun
 • Mehmet Argın
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 519-526
Elektron beam tomografi ile koroner arterlerdeki kalsiyum miktarının saptanması
 • Nihan Erdoğan
 • Levent Altın
 • Şekip Altunkan
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 533-537

Cardiovascular Radiology - Original Article

Renal arter stenozlarında üç boyutlu kontrastlı MR anjiyografi: DSA ile karşılaştırma
 • Banu Yağmurlu
 • Ayşe Erden
 • İlhan Erden
 • Suat Fitoz
 • Sadık Bilgiç
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 527-532

Cardiovascular Radiology - Case Report 2016

Sağ koroner sinüsten köken alan sol ana koroner arter anomalisi: elektron beam tomografi ile değerlendirilmesi
 • Nihan Erdoğan
 • Levent Altın
 • Şekip Altunkan
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 538-541

Interventional Radiology - Original Article

Jamshidi Trokar iğnesi ile BT eşliğinde perkütan vertebra biyopsisi
 • Mustafa Şirvancı
 • Cihan Duran
 • O. Levent Ulusoy
 • A. Kürşat Ganiyusufoğlu
 • Levent Onat
 • Kutlay Karaman
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 542-548
Karaciğer transplantasyonu sonrası gelişen biliyer ve vasküler komplikasyonlarda girişimsel radyoloji
 • Bünyamin Güney
 • Mustafa Parıldar
 • Zeki Karasu
 • İsmail Oran
 • Yaman Tokat
 • Ahmet Memiş
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 549-554
Transtorasik akciğer biyopsilerinde pnömotoraks gelişimini etkileyen faktörler
 • Uğur Topal
 • Bülent Ediz
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 555-558

Interventional Radiology - Case Report 2016

Hepatoselüler karsinomun periton implantı: transkateter arteryel kemoembolizasyon ve perkütan etanol enjeksiyonu ile tedavi
 • Halil Bozkaya
 • Mustafa Parıldar
 • İsmail Oran
 • Ahmet Memiş
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 559-562

Pediatric Radiology - Original Article

Klasik tip lizensefali: MRG bulguları
 • Abdulhakim Coşkun
 • Sefer Kumandaş
 • Ökkeş İ. Karahan
 • Şerif Işın
 • Ömer Öztürk
 • Ahmet Hasözler
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 563-568

Pediatric Radiology - Case Report

Osteopetrozisli bir olgu: kranyal MRG bulguları
 • Abdulhakim Coşkun
 • Faruk Atabey
 • Ökkeş İ. Karahan
 • Murat Baykara
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 569-572
Proteus sendromunda radyolojik bulgular
 • Ali Ahmetoğlu
 • Fatma Müjgan Aynacı
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 573-575

General Radiology - Review

2001 yılında İstanbul’da radyoloji eğitimi: Avrupa Birliği standartlarının neresindeyiz?
 • Muzaffer Başak
 • Şükrü Mehmet Ertürk
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 577-581
Ultrason teknolojisinde yeni gelişmeler
 • Ahmet Yeşildağ
 • Ufuk Kemal Gülsoy
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 582-586