Volume 8, Issue 2

June 2002
(1) Head and Neck Radiology - Review, (2) Head and Neck Radiology - Case Report 2016, (2) Thoracic Radiology - Original Article 2016, (2) Abdominal Radiology - Original Article, (2) Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016, (1) Musculoskeletal Radiology - Case Report 2016, (1) Interventional Radiology - Original Article, (1) Pediatric Radiology - Original Article, (1) Editorial, (3) Neuroradiology - Original Article, (1) Thoracic Radiology - Review, (1) Breast Radiology - Review, (1) Breast Radiology - Case Report, (8) Abdominal Radiology - Case Report, (2) Pediatric Radiology - Case Report, (1) General Radiology - Original Article

Cover

Cover Page


Editorial

Dergimizde yeni dönem
 • Hakan Özdemir
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 175-176

Neuroradiology - Original Article

Moyamoya hastalığının manyetik rezonans anjiyografi
 • Simay Altan Kara
 • Fumiaki Ueda
 • Makoto Suzuki
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 177-181
İntrakranyal kistik ya da nekrotik kitlelerde proton MR spektroskopinin klinik tanıya katkısı
 • Bahattin Hakyemez
 • Müfit Parlak
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 182-186
Sol el baskın deneklerde serebral hemisferik asimetri: duyusal-motor görev bağımlı bold yanıtının sinyal genlik analizi
 • Hakkı Muammer Karakaş
 • Bilge Çakır
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 187-191

Head and Neck Radiology - Review

Değişik orbital lezyonlar: US ve BT görünümleri
 • Meriç Tüzün
 • Ümit Yaşar Ayaz
 • Özcan Gökçek
 • Meltem Güvercinci
 • Aslan Akın
 • Halil Dönmez
 • Hüseyin Aydın
 • Alper Dilli
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 192-199

Head and Neck Radiology - Case Report 2016

Ortak kavite deformitesi: YRBT bulguları
 • Evren Üstüner
 • Çetin Atasoy
 • Cemil Yağcı
 • Serdar Akyar
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 200-202
Parotid bezi lipomu
 • Alper Kubilay Yazıcıoğlu
 • Hüseyin Akan
 • Mehmet Çelebi
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 203-205

Thoracic Radiology - Original Article 2016

BT eşliğinde yapılan toraks ince iğne aspirasyon biyopsilerinde erken sitolojik değerlendirmenin yeri
 • Tamer Baysal
 • Bülent Mızrak
 • Ömer Soysal
 • Ahmet Sığırcı
 • Ramazan Kutlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 206-210
Toraks kitle lezyonlarında BT floroskopi eşliğinde perkütan ince iğne biyopsisi
 • Emir Şilit
 • Zekai Pekkafalı
 • Kemal Kara
 • C. Çınar Başekim
 • Eşref Kızılkaya
 • A. Fevzi Karslı
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 211-215

Thoracic Radiology - Review

Toraks duvarı tümörlerinde radyolojik bulgular
 • Demet Aydoğdu Kıreşi
 • Dilek Emlik
 • Alaaddin Vural
 • Kemal Ödev
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 216-221

Breast Radiology - Review

Dijital mamografi
 • Selma Tükel
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 222-227

Breast Radiology - Case Report

Hematolojik kökenli meme kitleleri
 • A. Nurdan Barça
 • Umut Aydın
 • Özlen Ercan
 • Levent Araz
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 228-230

Abdominal Radiology - Original Article

Akut apandisit tanısında opaksız spiral BT incelemenin yeri, US ve cerrahi sonuçları ile korelasyonu
 • Elif Ergün
 • Pınar Bilaloğlu
 • Uğur Koşar
 • Dilek Ünlübay
 • Selim Temel
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 231-236
Mide malignitelerinde hidro-BT
 • Selma Uysal
 • Dilek Ünlübay
 • Mahmut Kacar
 • Pınar Bilaloğlu
 • Uğur Koşar
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 237-244

Abdominal Radiology - Case Report

Özofagus ve mide mezenşimal tümörleri
 • Dilek Ünlübay
 • Selma Uysal
 • Elif Ergün
 • Pınar Bilaloğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 245-249
Erişkinde mesane tümörünü taklit eden urakus apsesi
 • Hüseyin Özdemir
 • Mutlu Cihangiroğlu
 • Hanifi Yıldırım
 • Murat Akfırat
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 250-252
Psödomiksoma peritonei: BT bulguları
 • Çetin Atasoy
 • Kıvılcım Yavuz
 • Cemil Yağcı
 • Serdar Akyar
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 253-257
Rete testisin tübüler ektazisinde sonografik bulgular
 • Ergun Öziz
 • Şahver Melek Avcı
 • Ergin Uluç
 • Mine Can
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 258-260
İntratestiküler varikosel: gri skala ve renkli Doppler US bulguları
 • Bahar Yanık
 • Işık Conkbayır
 • Tülin Uzunkulaoğlu
 • Baki Hekimoğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 261-264
Peutz-Jeghers sendromu
 • Ahmet Fırat
 • Bora Peynircioğlu
 • Ali Ahmetoğlu
 • Metin Ünsal
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 265-267
Ünilateral renal kistik hastalık
 • Ahmet Fırat
 • Bora Peynircioğlu
 • Muşturay Karçaaltıncaba
 • Okan Akhan
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 268-270
Spontan kanama ile ortaya çıkan adrenal hemanjiyom
 • Gürkan Ege
 • Haluk Akman
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 271-273

Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016

Tek enerjili kantitatif BT yöntemiyle kemik metabolizmas› normal olan kad›nlarda spinal trabeküler kemik mineral dansitesi ölçümü
 • Hasan Nazaroğlu
 • Yaşar Bükte
 • Tekin Öner
 • Masum Şimşek
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 274-278
Sakral yetersizlik kırıkların tanısnda MRG
 • Mustafa Şirvancı
 • A. Kürşat Ganiyusufoğlu
 • O. Levent Ulusoy
 • Cihan Duran
 • Ömer Aydıner
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 279-283

Musculoskeletal Radiology - Case Report 2016

Subakut kas denervasyonuna bağlı travmatik olmayan kas ödemi
 • Berna Çelik
 • Gürkan Ege
 • Haluk Akman
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 284-286

Interventional Radiology - Original Article

İnfrarenal abdominal aortanın izole stenozlarında endovasküler tedavi
 • Mustafa Parıldar
 • İsmail Oran
 • Hakan Posacıoğlu
 • Ahmet Memiş
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 287-290

Pediatric Radiology - Original Article

Torakoabdominal aorta patolojilerinin değerlendirilmesinde üç boyutlu kontrastlı MRA: pediatrik uygulamalar
 • Suat Fitoz
 • İlhan Erden
 • Çetin Atasoy
 • Tanzer Sancak
 • Ercan Tutar
 • Serdar Akyar
 • Semra Atalay
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 291-298

Pediatric Radiology - Case Report

Klavikulanın solid tipte anevrizmal kemik kisti: nadir bir çocuk olgu
 • Selim Kervancıoğlu
 • Reşat Kervancıoğlu
 • Akif Şirikci
 • Ayhan Özkur
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 299-301
Abdomen kaynaklı dezmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör
 • Burçe Özgen
 • Mithat Haliloğlu
 • Ayşegül Üner
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 302-303

General Radiology - Original Article

İyotlu kontrast maddelerin tiroid bez hacmi ve fonksiyonlarIna etkisi
 • C. Çınar Başekim
 • Zekai Pekkafalı
 • Yavuz Narin
 • Arif Yönem
 • Emir Şilit
 • Eşref Kızılkaya
 • A. Fevzi Karslı
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 304-307