Diagnostic and Interventional Radiology
Abdominal Radiology - Original Article

Adrenal kitlelerin tanısında kimyasal şift MRG’nin değeri: kantitatif değerlendirme

1.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

2.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa

3.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Görükle, Bursa

Diagn Interv Radiol 2002; 8: 377-383
Read: 438 Downloads: 453 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612