Diagnostic and Interventional Radiology
Head and Neck Radiology - Original Article

BT dakriyosistografi: lakrimal drenaj sistemi tıkanıklıklarının tanı, tedavi planlaması ve postoperatif kontrolündeki yeri

1.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü

2.

From the Department of Radiodiagnostics (U.T. *), Ankara Numune Training and Research Hospital Sıhhiye, Ankara, Turkey.

3.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyodiagnostik Bölümü, Ankara

Diagn Interv Radiol 2002; 8: 50-53
Read: 527 Downloads: 501 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612