Diagnostic and Interventional Radiology
Pediatric Radiology - Original Article

Çocuklarda böbreklerin uzunluklarının ultrasonografi ile ölçümünde pozisyonun önemi ve gözlemcilerin ölçümleri arasındaki farklar

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

2.

From the Departments of Radiology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

3.

Department of Radiology, Karadeniz Technical University, School of Medicine, Farabi Hospital, Trabzon, Turkey

4.

Department of Radiology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

Diagn Interv Radiol 2001; 7: 177-179
Read: 444 Downloads: 365 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612