Diagnostic and Interventional Radiology
Interventional Radiology - Original Article

Çölyak gangliyon blokajına alınan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi arasındaki ilişki: uzun dönem takip sonuçları

1.

Department of Radiology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

2.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

3.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

4.

Department of Radiology, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey

Diagn Interv Radiol 2002; 8: 436-442
Read: 554 Downloads: 570 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612