Diagnostic and Interventional Radiology
Thoracic Radiology - Original Article 2016

Dinamik BT ve Tc-99m MIBI SPECT yöntemlerinin soliter pulmoner modüllerin benign-malign ayrımındaki değeri

1.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya

2.

Department of of Nuclear Medicine , Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey.

3.

Department of Radiology, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey

4.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Antalya

5.

From the Department of Radiology, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey

Diagn Interv Radiol 2001; 7: 513-517
Read: 359 Downloads: 363 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612