Diagnostic and Interventional Radiology
Breast Radiology - Original Article

Dinamik MR-mamografi ile tümör anjiyogenezinin değerlendirilmesi

1.

Department of Radiodiagnostics, Trakya University School of Medicine, Edirne, Turkey

2.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırına Kurumu, Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu

3.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabalim Dalı, Edirne; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırına Kurumu, Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu

4.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Edirne

Diagn Interv Radiol 2002; 8: 496-501
Read: 444 Downloads: 814 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612