Diagnostic and Interventional Radiology
Interventional Radiology - Case Report 2016

Diyaliz erişim yolu problemi olan olguda direkt perkütan yolla inferior vena kavaya tünelli diyaliz kateteri yerleştirilmesi

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

2.

From the Departments of Radiology, Başkent University School of Medicine, Ankara, Turkey

3.

Department of Radiology, Başkent University School of Medicine, Ankara, Turkey

Diagn Interv Radiol 2003; 9: 260-262
Read: 519 Downloads: 489 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612