Diagnostic and Interventional Radiology
Neuroradiology - Original Article

Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonların beyin omurilik sıvısı ile akım ilişkisinin gösterilmesi

1.

Department of Radiology, Uludag University School of Medicine, Bursa, Turkey

2.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa

3.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Diagn Interv Radiol 2003; 9: 152-156
Read: 512 Downloads: 502 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612