Diagnostic and Interventional Radiology
Abdominal Radiology - Original Article

Helikal BT’de bolus izleme yöntemi kullanılarak farklı eşik değer ve farklı enjeksiyon hızlarının karaciğer boyanması üzerindeki etkileri

1.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa

2.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Görükle, Bursa

Diagn Interv Radiol 2003; 9: 207-212
Read: 419 Downloads: 414 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612