Diagnostic and Interventional Radiology
Neuroradiology - Original Article

İlgi alanı (ROI) boyutunun duyusal-motor uyarılma paradigmasında BOLD sinyal intensitesi üzerine etkisi

1.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabalim Dalı, Edirne; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırına Kurumu, Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu

2.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırına Kurumu, Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu

Diagn Interv Radiol 2001; 7: 16-21
Read: 437 Downloads: 459 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612