Diagnostic and Interventional Radiology
Vascular Radiology - Original Article

İliyak ve alt ekstremitelerdeki arteriyosklerotik lezyonların dağılım ve simetri analizi

1.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

2.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir

Diagn Interv Radiol 2001; 7: 402-405
Read: 611 Downloads: 622 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612