Diagnostic and Interventional Radiology
Review

İnsan beyninde bilgi işleme: basit ve karmaşık olay-bağımlı fonksiyonel MRG yaklaşımı

1.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabalim Dalı, Edirne; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırına Kurumu, Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu

Diagn Interv Radiol 2001; 7: 79-83
Read: 453 Downloads: 387 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612