Diagnostic and Interventional Radiology
Neuroradiology - Case Report 2016

İntrakranyal lipomların ender rastlanan yerleşimleri ve MRG özellikleri

1.

Güney Tıbbi Görüntüleme Merkezi, Antalya

2.

Department of of Nuclear Medicine , Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey.

3.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir

Diagn Interv Radiol 2001; 7: 328-332
Read: 388 Downloads: 325 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612