Diagnostic and Interventional Radiology
Abdominal Radiology - Case Report

İntraperitoneal insülin uygulanan periton diyaliz hastalarında karaciğerde subkapsüler yağlanma: US ve BT bulguları

1.

Department of Radiology, Başkent University School of Medicine, Adana, Turkey

2.

Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Adana

3.

Başkent Üniversitesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Bilim Dalı, Adana

4.

Departments of Radiology, Başkent University School of Medicine, Adana, Turkey

Diagn Interv Radiol 2004; 10: 242-245
Read: 382 Downloads: 377 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612