Diagnostic and Interventional Radiology
Neuroradiology - Review

Işık ve karanlık adaptasyonunun retrobulber hemodinami üzerindeki etkileri

1.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Kırıkkale

2.

Kırıkkale Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale

3.

Kırıkkale Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

Diagn Interv Radiol 2002; 8: 335-338
Read: 586 Downloads: 564 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612