Diagnostic and Interventional Radiology
Head and Neck Radiology - Original Article

Kalıcı "pacemaker" sonrası karotid arterlerde erken hemodinamik değişimlerin renkli Doppler US ile değerlendirilmesi

1.

From the Departments of Radiology, Zonguldak Karaelmas University School of Medicine, Zonguldak, Turkey

2.

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Radyoloji Kliniği, Ankara

3.

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

4.

Departments of Radiology, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara, Turkey

Diagn Interv Radiol 2004; 10: 31-35
Read: 386 Downloads: 367 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612