Diagnostic and Interventional Radiology
Abdominal Radiology - Original Article

Karaciğer alveoler ekinokok olgularında MRG ve BT bulgularının karşılaştırılması

1.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

2.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum

3.

From the Departments of Radiology, Atatürk University School of Medicine, Erzurum, Turkey

4.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Antalya

Diagn Interv Radiol 2001; 7: 535-540
Read: 496 Downloads: 401 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612