Diagnostic and Interventional Radiology
Breast Radiology - Original Article

Meme kitlelerinde kontrastlı power Doppler ve renkli Doppler US: tanısal etkinlikleri ve ayırıcı tanıya katkıları

1.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir

2.

Department of Radiology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey

3.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Diagn Interv Radiol 2003; 9: 199-206
Read: 348 Downloads: 298 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612