Diagnostic and Interventional Radiology
Breast Radiology - Original Article

Meme lezyonlarında US kılavuzluğunda vakumdestekli biyopsi (mammotom) uygulamaları: 24 lezyonu içeren ilk sonuçlar

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

2.

From the Department of Radiology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey

3.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

4.

Department of Radiology, Abant İzzet Baysal University School of Medicine, Bolu, Turkey.

5.

Department of Radiology, Gazi University Medical School, Ankara, Turkey

6.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara

Diagn Interv Radiol 2001; 7: 376-379
Read: 403 Downloads: 408 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612