Diagnostic and Interventional Radiology
Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016

Menisküs yırtıklarının saptanmasında düşük (0.35 T) ve yüksek (1.5 T) Tesla MRG cihazlarının tanısal değeri

1.

Department of Radiology, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey

2.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya

3.

Departments of Radiology, Akdeniz University School of Medicine Antalya, Turkey

4.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

Diagn Interv Radiol 2004; 10: 316-319
Read: 447 Downloads: 428 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612