Diagnostic and Interventional Radiology
Head and Neck Radiology - Original Article

Normal ekstraoküler kasların MRG’de kontrast yoğunluğunun sayısal analizi

1.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabalim Dalı, Edirne; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırına Kurumu, Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu

2.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırına Kurumu, Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu

3.

Department of Radiodiagnostics, Trakya University School of Medicine, Edirne, Turkey

Diagn Interv Radiol 2001; 7: 341-345
Read: 458 Downloads: 408 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612