Diagnostic and Interventional Radiology
Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016

Patellar tendon kullanılarak yapılan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarının MRG ile değerlendirilmesi

1.

Department of Radiology, Adnan Menderes University School of Medicine, Aydın, Turkey

2.

Department of Radiology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey

3.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Diagn Interv Radiol 2002; 8: 513-517
Read: 639 Downloads: 651 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612