Diagnostic and Interventional Radiology
Abdominal Radiology - Case Report

Primer apendajitis epiploika: BT ile tanı ve takibi

1.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

2.

SSK Vakıf Gureba Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Diagn Interv Radiol 2004; 10: 147-150
Read: 464 Downloads: 383 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612