Diagnostic and Interventional Radiology
Abdominal Radiology - Original Article

Propofol-fentanil anestezisinin tavşanlarda aorta ve renal hemodinami üzerine etkilerinin Doppler US ile değerlendirilmesi

1.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale

2.

From the Departments of Radiology, Kırıkkale University School of Medicine, Kırıkkale, Turkey

3.

Department of Oral Diagnosis and Radiology Atatürk University Faculty of Dentistry, Erzurum, Turkey

Diagn Interv Radiol 2004; 10: 48-51
Read: 527 Downloads: 561 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612