Diagnostic and Interventional Radiology
Abdominal Radiology - Case Report

Rete testisin tübüler ektazisinde sonografik bulgular

1.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir

2.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiyagnostik Anabilim Dalı

Diagn Interv Radiol 2002; 8: 258-260
Read: 473 Downloads: 639 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612