Diagnostic and Interventional Radiology
Search Results
Total of 6 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Sonography of scrotal abnormalities in adults: an update

İsmail Mihmanlı, Fatih Kantarcı

(Diagn Interv Radiol 2009; 15: 64-73)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Çocuklarda Takayasu arteriti ve perkütan translüminal anjiyoplasti sonuçları

Murat Cantaşdemir, A. Murat Dökdök, Sebuh Kuruğoğlu, İsmail Mihmanlı, Fürüzan Numan

(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 41-74)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Diz ekleminin lokalize pigmente villonodüler sinoviti: MRG bulguları

Sebuh Kuruğoğlu, İsmail Mihmanlı, Fatih Kantarcı, Kadir Atakır, Ayfer Kanberoğlu, Kaya Kanberoğlu

(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 75-78)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 1305-3612