Diagnostic and Interventional Radiology
Search Results
Total of 13 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

MRG ile aktif multipl skleroz plaklarının belirlenmesinde manyetizasyon transfer tekniğinin etkinliği

Abdulhakim Coşkun, Ömer Öztürk, Ahmet Candan Durak, Meral Mirza, İbrahim Karahan, Şerif Işın

(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 317-323)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Sağlıklı kişilerde MRG’de izlenen insidental beyaz cevher hiperintensiteleri

Abdulhakim Coşkun, Ökkeş İ. Karahan

(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 330-334)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Bilateral perirenal üriner ekstravazasyon ve asit: posterior üretral valve bağlı nadir bir komplikasyon

Abdulhakim Coşkun, Murat Baykara, Cüneyt Turan, M. Hakan Poyrazoğlu

(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 447-449)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 1305-3612