Diagnostic and Interventional Radiology
Search Results
Total of 8 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Üreterokolik fistül: 16 yıl sonra tanı konan bir olgu

Adeviye Gökoğlu, Mithat Haliloğlu, Aytekin Oto, Serdar Tekgül

(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 266-267)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Kolorektal poliplerin ve kitlelerin saptanmasında spiral BT kolonografinin tanısal etkinliği

Aytekin Oto, B. Ahmet Değer, Işıl Koçer, Bülent Sivri, Ersan Özaslan, Ataç Baykal, Berna Oğuz, Okan Akhan, Aytekin Besim

(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 541-552)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Pulmoner emboli tan›s›nda spiral BT

Ali Ahmetoğlu, Figen Başaran Demirkazık, Münci Oran, Aytekin Oto, Pınar Ö. Kıratlı, Toros Selçuk

(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 57-62)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 1305-3612