Diagnostic and Interventional Radiology
Search Results
Total of 7 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Pulmoner vasküler patolojilerde kontrastlı 3B MRA bulguları

Emir Şilit, C. Çınar Başekim, Zekai Pekkafalı, Eşref Kızılkaya, A. Fevzi Karslı

(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 193-200)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Hepatik, ekstrahepatik yumuflak doku ve kemik tutulumu gösteren kist hidatik olgusu

Eşref Kızılkaya, Emir Şilit, C. Çınar Başekim, A. Fevzi Karslı

(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 101-104)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Toraks kitle lezyonlarında BT floroskopi eşliğinde perkütan ince iğne biyopsisi

Emir Şilit, Zekai Pekkafalı, Kemal Kara, C. Çınar Başekim, Eşref Kızılkaya, A. Fevzi Karslı

(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 211-215)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 1305-3612