Diagnostic and Interventional Radiology
Search Results
Total of 6 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

İlgi alanı (ROI) boyutunun duyusal-motor uyarılma paradigmasında BOLD sinyal intensitesi üzerine etkisi

Hakkı Muammer Karakaş, Nuri Tasalı, Mermin Tunçbilek, Ercüment Ünlü, Bilge Çakır

(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 16-21)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Normal ekstraoküler kasların MRG’de kontrast yoğunluğunun sayısal analizi

Hakkı Muammer Karakaş, Nuri Tasalı, Nermin Tunçbilek, Ercüment Ünlü, Bilge Çakır

(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 341-345)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Prevalence and MDCT characteristics of asymptomatic Bochdalek hernia in adult population

Osman Temizöz, Hakan Gençhallaç, Ensar Yekeler, Hasan Ümit, Ercüment Ünlü, Hüseyin Özdemir, M. Kemal Demir

(Diagn Interv Radiol 2010; 16: 52-55) DOI: 10.4261/1305-3825.DIR.2750-09.1

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 1305-3612