Diagnostic and Interventional Radiology
Search Results
Total of 5 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Comparison of diffusion-weighted MRI acquisition techniques for normal pancreas at 3.0 Tesla

Xiu-Zhong Yao , Tiantao Kuang, Li Wu, Hao Feng, Hao Liu, Wei-Zhong Cheng, Sheng-Xiang Rao, He Wang, Meng-Su Zeng

(Diagn Interv Radiol 2014; 20: 368-373) DOI: 10.5152/dir.2014.13454

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Volumetric thin-section CT: evaluation of pulmonaryinterlobar fissures

Chun-Shuang Guan , Yan Xu , Dan Han , Jiang-Hong Chen , Xin-Lian Wang , Da-Qing Ma

(Diagn Interv Radiol 2015; 21: 466-470) DOI: 10.5152/dir.2015.15080

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Network meta-analysis of balloon angioplasty, nondrug metal stent, drug-eluting balloon, and drug-eluting stent for treatment of infrapopliteal artery occlusive disease

Yaowen Xiao, Zhong Chen, Yaoguo Yang, Lei Kou

(Diagn Interv Radiol 2016; 22: 436-443) DOI: 10.5152/dir.2016.15430

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 1305-3612