Diagnostic and Interventional Radiology
Search Results
Total of 10 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

MRI characterization of inflammatory myofibroblastic tumors in the maxillofacial region

Hui Li, De-ling Wang , Xue-Wen Liu, Zhi-Jun Geng , Chuan-Miao Xie

(Diagn Interv Radiol 2014; 20: 310-315) DOI: 10.5152/dir.2014.13348

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Computed tomography arterial portography for assessment of portal vein injury after blunt hepatic trauma

Chen-Ju Fu, Yon-Cheong Wong, Yuk-Ming Tsang, Li-Jen Wang, Huan-Wu Chen, Yi-Kang Ku, Cheng-Hsien Wu, Huan-Wen Chen, Shih-Ching Kang

(Diagn Interv Radiol 2015; 21: 361-367) DOI: 10.5152/dir.2015.14445

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

MRI features of breast lymphoma: preliminary experience in seven cases

Lijun Wang, Dengbin Wang, Weimin Chai, Xiaochun Fei, Ran Luo, Xiaoxiao Li

(Diagn Interv Radiol 2015; 21: 441-447) DOI: 10.5152/dir.2015.14534

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 1305-3612