Diagnostic and Interventional Radiology
Search Results
Total of 8 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Air within the aneurysm sac following endovascular management of abdominal aortic aneurysm in a patient with acute pancreatitis

Ramazan Kutlu, Vedat Nisanoğlu

(Diagn Interv Radiol 2009; 15: 153-156)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

BT eşliğinde yapılan toraks ince iğne aspirasyon biyopsilerinde erken sitolojik değerlendirmenin yeri

Tamer Baysal, Bülent Mızrak, Ömer Soysal, Ahmet Sığırcı, Ramazan Kutlu

(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 206-210)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Tip 1 nörofibromatozisli hastalarda fokal beyin lezyonlarının ayırıcı tanısında MR spektroskopi

Alpay Alkan, Ramazan Kutlu, Ahmet Sığırcı, Tamer Baysal, Tayfun Altınok, Abdurrahim Dusak, Kaya Saraç

(Diagn Interv Radiol 2003; 9: 166-170)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 1305-3612