Diagnostic and Interventional Radiology
Vascular Radiology - Original Article

Serebral arter oklüzyonlarında gelişen kollateral yolların anjiyografik değerlendirilmesi

1.

From the Department of Radiology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey

2.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

3.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir

Diagn Interv Radiol 2001; 7: 185-192
Read: 264 Downloads: 190 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612