Diagnostic and Interventional Radiology
Abdominal Radiology - Original Article

Siroz hastalarında propranololün renal hemodinamik etkileri: Doppler US ile değerlendirme

1.

From the Department of Radiology , Ankara University, School of Medicine, Ankara, Turkey.

2.

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, Türk Tıbbi Görüntüleme ve Girifşimsel Radyoloji Derneği

3.

Ankara Numune Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Diagn Interv Radiol 2004; 10: 230-233
Read: 685 Downloads: 782 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612