Diagnostic and Interventional Radiology
Neuroradiology - Original Article

Şizofrenide kullanılan nöroleptik ilaçların serebral bazal gangliyonlar üzerindeki etkisinin MRG ile kantitatif değerlendirilmesi

1.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

2.

Departments of Radiology, Zonguldak Karaelmas University School of Medicine, Zonguldak, Turkey

3.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlıklı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Bölümü, Elazığ

4.

From the Departments of Radiology , Fırat University School of Medicine, Elazığ, Turkey.

5.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Diagn Interv Radiol 2002; 8: 463-467
Read: 400 Downloads: 384 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612