Diagnostic and Interventional Radiology
Neuroradiology - Original Article

Sol el baskın deneklerde serebral hemisferik asimetri: duyusal-motor görev bağımlı bold yanıtının sinyal genlik analizi

1.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabalim Dalı, Edirne; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırına Kurumu, Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu

2.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırına Kurumu, Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu

Diagn Interv Radiol 2002; 8: 187-191
Read: 424 Downloads: 399 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612