Diagnostic and Interventional Radiology
Interventional Radiology - Review

Tedavi ve izlem amacı ile kullanılan tüp ve kateterlerin direkt grafilerdeki normal ve anormal görünümleri

1.

Department of Radiology, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey

2.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya

3.

From the Department of Radiology, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey

Diagn Interv Radiol 2001; 7: 389-394
Read: 435 Downloads: 478 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612