Diagnostic and Interventional Radiology
Editorial

Uluslararası tıp dergileri dizinlerine girmek

1.

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Editörler Kurulu Üyesi, Türk Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği

Diagn Interv Radiol 2002; 8: 459-461
Read: 454 Downloads: 431 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612