Diagnostic and Interventional Radiology
Abdominal Radiology - Original Article

Üriner sistem obstrüksiyonlarında HASTE tekniğinin ve ekskretuar MR ürografinin tanı değeri

1.

From the Department of Radiology, Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Düzce, Turkey

2.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Diagn Interv Radiol 2004; 10: 309-315
Read: 411 Downloads: 398 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612