Diagnostic and Interventional Radiology
Neuroradiology - Original Article

Vertebrobaziler yetmezliğin tanısında radyolojik inceleme ve vertebrobaziler akımın MRG ile ölçümü

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

2.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

3.

Department of Radiology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

4.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Diagn Interv Radiol 2003; 9: 279-286
Read: 583 Downloads: 924 Published: 03 September 2019
Files
EISSN 1305-3612